PROFIEL:

Ondernemingen die net de start-up fase voorbij zijn moeten soms op korte termijn strategische veranderingen doorvoeren in de organisatie. De onderneming en haar management zijn dan vaak in grote mate afhankelijk van de beschikbaarheid van passende financiering en/of het zoeken naar durfkapitaal.
EPW Consult treedt voor een flexibele periode op als adviseur van het management en onderzoekt de mogelijkheden qua mensen en middelen. Aanvullend kan EPW Consult op juridisch en strategisch niveau adviseren aan het management. Waar nodig worden de gekozen opties ook geïmplementeerd en geëvalueerd.

In overleg met het management kan EPW Consult ook zelf participeren in de onderneming waardoor een langere termijn commitment is gewaarborgd.


INFORMATIE   |   PROFIEL   |   PROJECTEN en PARTICIPATIES  |   PERS en PUBLICATIES   |   CONTACT   

Copyright © 2006 EPW Consult BV. All rights reserved.